กิจกรรมการเรียนการสอนใน แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์กิจกรรมการเรียนการสอนใน แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพราะเราเชื่อว่า การลงมือปฎิบัติจริง ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า #ชีววิทยา