ค่ายเยาวชนแห่งความหวัง....ครั้งที่ 4ปิดฉากลงแล้ว #ค่ายเยาวชนแห่งความหวัง....ครั้งที่ 4 ค่ายพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพเยาวชนมุสลิม " จงมุ่งมั่นสูการปฏิรูปตนเองและเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นสู่การยอมจำนนต่ออัลลอฮ" จัดโดย..องค์การบริหารกิจการนักเรียน รร. มุสลิมศึกษา จ. สตูล