โครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTVโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ณ ห้องประชุมซอฮาบะฮฺโรงเรียนมุสลิมศึกษา