โค้ชอีย์ ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนมุสลิมศึกษาในการจัดทำแผนประจำปีโค้ชอีย์ ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนมุสลิมศึกษาในการจัดทำแผนประจำปี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม สหกรณ์อิบนุเอาฟ์ สาขาควนกาหลง