ประมวลภาพกิจกรรมวันที่

กิจกรรม

06/01/2022

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

16/12/2020

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺ สู่วิถีอัลอิสลาม

16/12/2020

กิจกรรมเรี๊ยะละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

27/10/2019

การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

27/10/2019

เรียนรู้นอกห้องเรียน (ระดับชั้นอนุบาล)

27/10/2019

กิจกรรมของนักเรียนพักประจำ

27/10/2019

The SOM จี๊ด

27/10/2019

การอ่านคุฎบะฮฺของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

23/09/2019

มหกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 14

23/09/2019

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร

23/09/2019

ยินดีต้อนรับโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์

23/09/2019

นำเสนอถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน

23/09/2019

ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย
(UNIT TINGKAKAN 6 SMK TUNKU ABD AZIZ ALOR SETAR KEDAH p)

23/09/2019

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sunan Gunung Djati state Islamic University Bundung

23/09/2019

กิจกรรมต้อนรับวันรายอของน้องๆอนุบาล

23/09/2019

โรงเรียนมุสลิมศึกษาสตูลได้ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องซีเรีย

23/09/2019

โค้ชอีย์ ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนมุสลิมศึกษาในการจัดทำแผนประจำปี

23/09/2019

โครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV

23/09/2019

ค่ายเยาวชนแห่งความหวัง....ครั้งที่ 4

23/09/2019

English camp #1

23/09/2019

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

23/09/2019

กิจกรรมการประกวดสื่อมัลตทิมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

23/09/2019

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

23/09/2019

English conversation

23/09/2019

กิจกรรมการเรียนการสอนใน แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

23/09/2019

การผ่าตัดหัวใจวัว

23/09/2019

เปิดงานมหกรรมวิชาการ

23/09/2019

ศึกษาดูงาน

23/09/2019

อัลฮัมดุลิลละห์จัดนิทรรศการวันนี้ผ่านไปด้วยดี

23/09/2019

อัลฮัมดูลิลละฮฺ กับการคว้าแชมป์ ฟุตซอลอายุไม่เกิน 12 ปี

23/09/2019

ค่ายต้นกล้าแห่งอิสลาม

23/09/2019

ฝึกทักษะชีวิตเริ่มจากการจ่ายตลาด

23/09/2019

ส่งขวัญกำลังไปให้

23/09/2019

ผลผลิตของเด็กนักเรียน

23/09/2019

ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2559

23/09/2019

ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม โรงเรียนมุสลิมศึกษา

23/09/2019

เพราะมุสลิมคือพี่น้องกัน

23/09/2019

ศึกษาและศึกษาดูงานของคุณครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย

23/09/2019

โครงการ English Camp

23/09/2019

ประเมินคัดเลือกโรงเรียน

23/09/2019

กิจกรรมบรรยายประจำเดือนของนักเรียนพักประจำ

23/09/2019

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในสัปดาห์ขการสอบ