สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  รายละเอียด : สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  ตั้งแต่วันที่ : 09/01/2023

  ถึงวันที่ : 13/01/2023

  ผู้รับผิดชอบ : ครูทุกคน

ดาวน์โหลดปฏิทินตลอดทั้งปี :