ดาวน์โหลดปฏิทินตลอดทั้งปี 2566

เดือนมกราคมตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

เรื่อง

31/01/2023

31/01/2023

กลุ่มศึกษาอิสลาม (ชาย)

31/01/2023

31/01/2023

ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3 (บันทึกหลังสอนครั้งที่ 2)

24/01/2023

24/01/2023

กลุ่มศึกษาอิสลาม (หญิง)

21/01/2023

21/01/2023

กิจกรรมเรี๊ยะละฮฺ

20/01/2023

20/01/2023

ประชุมประจำเดือนครูระดับมัธยม

19/01/2023

19/01/2023

ประชุมหัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย และหัวหน้างานในฝ่าย

18/01/2023

20/01/2023

งานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)

18/01/2023

18/01/2023

นักเรียนระดับมัธยมศึกษากลับบ้าน (ครั้งที่ 3)

17/01/2023

17/01/2023

กลุ่มศึกษาอิสลาม (ชาย)

16/01/2023

18/01/2023

กิจกรรม MLS ACADEMIC AND LANGUAGES FASTIVAL 2023

13/01/2023

13/01/2023

ทัศนศึกษาเชิงธรณีวิทยา

12/01/2023

12/01/2023

SMT Camp ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

09/01/2023

13/01/2023

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

01/01/2023

31/01/2023

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566