คำขวัญโรงเรียน

" ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม "
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ดูทั้งหมดการแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประเทศ

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระดับมัธยม

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์

การประกวดวรรณกรรม "วรรณศิลป์อุซเซนี" ครั้งที่ 6 (ประเภทความเรียง)

โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

ดูทั้งหมด

มากกว่าทฤษฎี คือการลงมือปฎิบัติ ที่นี้ มุสลิมศึกษา

English Camp #2 at Bandung, Indonesia ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนมุสลิมศึกษา : ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม
ตั้งอยู่เลขที่ 430 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล Tel. 074 - 750720