ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) และโปรแกรม Tahfiz Science ประจำปีการศึกษา 2564ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 บัดนี้ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมพิเศษโดยมีรายชื่อดังเอกสารที่แนบต่อไปนี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -