ปฏิทินการศึกษา 2563

เดือนกันยายนตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

เรื่อง

30/09/2020

30/09/2020

ส่งแบบบันทึก

29/09/2020

29/09/2020

กลุ่มศึกษาอิสลาม (หญิง)

24/09/2020

28/09/2020

ทำข้อสอบและโรเนียวข้อสอบ