ระบบรับสมัครนักเรียน (STUDENT ADMISSION SYSTEM)

โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน
1. กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ส่วน
2. อัพโหลดไฟล์ผลการเรียน (Transcript)
3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่