ชนะเลิศอันดับหนึ่ง งานมหกรรมวิชาการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลการแข่งขันตอบปัญหาศาสนา 4 ภาษา ชนะเลิศอันดับหนึ่ง งานมหกรรมวิชาการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และเป็นตัวแทนจังหวัดสตูล เข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนคุณงานความดี