นายไหรฮาน แดสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการแข่งขันออกแบบโลโก้แสดงความยินดีกับ นายไหรฮาน แดสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการแข่งขันออกแบบโลโก้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี #ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนคุณงามความดีในครั้งนี้