นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์อัลฮัมดูลิลลาฮฺ ขอแสดงความยินดี กับ 1.นางสาวศรินธร บุญแต่ง และนางสาวฟาริด้า ทองฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม University Science Math Ability Program.(USMAP) 2.นางสาวฟาริด้า ทองฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม Arabic English Program.(AEP) นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์ ➡️Students Exchange ➡️SINGAPORE ✔️Learning Language Cultural Exchange Programand Oxford Leadership Program 2021-2022