ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา