รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูAlhamdulillah ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชาคริต เตะปูยู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในการเข้าร่วมอมรมและการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย