การจัดการเรียนรู้ Active Learningนายสมาแอล หมาดจามัง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมุสลิมศึกษา และคณะครูร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning”เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ท่านวิทยากรได้มอบให้กับคณะครู สร้างแรงบันดาลใจ และแนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ณ ห้องประชุมซอฮาบะฮฺ อาคารสำนักงาน โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download