ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา ผลการสอบคัดเลือกครูสาขาวิชามลายู ระดับมัธยมศึกษา????ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครู เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ????1.สาขาวิชามลายู จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 1 นางสาวนูลียานา ดอเลาะ 2 นางสาวนาวาล กอเดร์ (สำรอง) ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -