ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564ตามที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครู เพื่อทหน้าที่ปฏิบัติการสอน ในปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้เสร็จสิ้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมารายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา 2564 ภายในวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -