ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอนตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกาศรับสมัครครูบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 14-20 เมษายน 2564 บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นให้ผู้ที่มีรายชื่อกำหนดสอบในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -