กิจกรรมยุวเกษตรอัลฮัมดูลิลลาฮฺกับกิจกรมดี้ดีของเช้าวันนี้ สำหรับชมรมยุวเกษตรของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งในวันนี้สำนักงานเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำสบู่” ให้กับสมาชิกในชมรมเพื่อเป็นทักษะให้กับนักเรียนสร้างความองค์- ความรู้และสามารถนำประกอบอาชีพเสริมได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวม อาคารมัธยม โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download