การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562อัลฮัมดูลิลลาฮฺผลการการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ญ.ซิลวา ลีมู่สา โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม.16 (สงขลา-สตูล) ตัวแทนจังหวัดสตูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download