ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายรอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการ และนายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา นำคณะทีมบริหารและคณะครูโรงเรียนมุสลิมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดการชั้นเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download