การแข่งขัน SINTOK INTERNATIONAL GAME & GAMIFICATION ณ มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysiaอัลฮัมดูลิลลาฮฺ อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล ในการแข่งขัน SINTOK INTERNATIONAL GAME & GAMIFICATION ณ มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia เพื่อเสริมทักษะด้านความคิด กระบวนการจัดการ และทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนของคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download