เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565ระดับ Level บริบาล/อนุบาล Pre-Kinderten 1 ม.ค ถึง 30 เม.ย. 65 (Apply 3^st Jan 2022 - 29^th Apr 2022) ระดับ Level ประถมศึกษา Primary 1 ม.ค ถึง 30 เม.ย. 65 (Apply 3^st Jan 2022 - 29^th Apr 2022) ระดับ Level มัธยมศึกษา Secondary 1-28 กุมภาพันธ์ 65 (Apply 1^st -28^th Feb 2022)