ศึกษาดูงานภาระกิจเช้านี้ของ อบน.โรงเรียนมุสลิมศึกษาพาน้องๆเข้าศึกษาดูงาน การใช้ชีวิตอยู่ของผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ที่นักเรียนสามารถเห็นการใช้ชีวิตด้านในเป็นอย่างไร บ้านเมืองยังมีกฎหมายควบคุมผู้คนให้เดินตามกฎระเบียบของบ้านเมือง และยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ในโรงเรียนก็เช่นเดี่ยวกัน ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายของการดำรงชีวิตแบบอิสลามก็มีบทลงโทษเช่นเดี่ยวกัน และเป็นบทลงโทษที่แสนสาหัสกว่านี้