มหกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 14มหกรรมกีฬาสีภายใน UKHUWAH GAME ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 เปิดพิธีโดยนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ฉลุง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มิตรภาพเหนื่อชัยชนะ ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล